Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Izolácia zvislých plôch

Popis:

Technológia nástreku tvrdej peny umožňuje použitie aj v oblasti izolácií kolmých plôch z vonkajšej strany objektov. Rýchla reakcia zmesi pri vypeňovaní zaručuje presné kopírovanie podkladu a nestekanie pri nástreku. Ďalej sa vyznačuje dokonalou adhéziou k väčšine materiálov.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Izolácia zvislých plôch
Potrebujete pripojiť dokumentáciu alebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základnej minimálnej hrúbky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
súčiniteľ prestupu tepla minimálnej hrúbky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základná hustota peny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnosť v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotesnosť 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasiakavosť 1) 0,069 ČSN EN 1609
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 1) < 100 ČSN EN 12086
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 2) < 3100 EN 1931
odolnosť proti statickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 006
odolnosť proti dynamickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 007
odolnosť proti delaminácii min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chovanie strechy pri vonkajšom pôsobení požiaru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pena bez UV ochrannej vrstvy  
2) pena vrátane UV ochrannej vrstvy – finálna krytina varianta Silicoat