Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Liaty tepelne izolačný systém PUR/PIR

Popis:

Tepelne izolačné systémy PUR/PIR (objemové hmotnosti do 40 +/- 5 kg/m³ do 80 +/- 5 kg/m³) sú dvojkomponentové, polyuretánové, príp. polyizokynurátové peny s uzatvorenou bunečnou štruktúrou. Spracovanie prebieha vysokotlakovým vstrekovaním do dutín. Každej aplikácii predchádza projekcia konštrukcie a stanovenie technologického postupu. Systémy a ich reakčné profily sú volené s ohľadom na vypeňovaný objem, konštrukciu objektu, charakter prevádzky/použitie a prevádzkové teploty izolácie.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Liaty tepelne izolačný systém PUR/PIR