Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Izolácie oblúkových a tvarových striech

Popis:

Potreba opráv striech a dodatočné zateplenie (z dôvodu neustále rastúcich cien energie) a objav spracovania polyuretánu „na mieste“ boli začiatkom sedemdesiatych rokov (1970) podnetmi na zavedenie progresívnej technológie – nástreku tvrdej polyuretánovej peny priamo na strechu či strešnú krytinu. Prvé aplikácie sa objavili v Spojených štátoch, kde má dodnes táto technológia jeden z najväčších trhov. Tepelné izolácie striech majú svoj význam nielen z hľadiska úspory energií v zimnom období (úniky tepla), ale aj v letnom období, keď klimatizačné jednotky majú vo veľkých objektoch značnú spotrebu elektrickej energie. V súčasnosti je situácia prakticky porovnateľná z dôvodu zníženia spotreby fosílnych palív a spomalenia otepľovanie Zeme.

Technológia nástreku pur peny vytvára bezškárovú, vodotesnú a zároveň tepelne izolačnú vrstvu. Dochádza k dokonalému zatesneniu všetkých kritických miest – prechody vzduchotechniky, hrdlá zvodov atď. Polyuretánové materiály nie sú odolné voči slnečnému žiareniu, a tak povrch po určitom čase môže začať degradovať. Na ochranu izolácie proti slnečnému žiareniu používame akrylátové alebo silikónové UV nátery so životnosťou až 40 rokov.

Polyuretánový strešný plášť nachádza uplatnenie najmä v oblasti rekonštrukcií plochých, šikmých i akokoľvek tvarovaných striech, ale tiež pri výstavbe nových objektov.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Izolácie oblúkových a tvarových striech
Radi vám to spočítame.
Potrebujete pripojiť dokumentáciu alebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základnej minimálnej hrúbky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
súčiniteľ prestupu tepla minimálnej hrúbky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základná hustota peny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnosť v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotesnosť 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasiakavosť 1) 0,069 ČSN EN 1609
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 1) < 100 ČSN EN 12086
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 2) < 3100 EN 1931
odolnosť proti statickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 006
odolnosť proti dynamickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 007
odolnosť proti delaminácii min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chovanie strechy pri vonkajšom pôsobení požiaru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pena bez UV ochrannej vrstvy  
2) pena vrátane UV ochrannej vrstvy – finálna krytina varianta Silicoat