Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Kombinované energetické riešenie PUR IZOLACE DUO

Popis:

Kombinované energetické riešenie PUR IZOLACE DUO

Kombinované energetické riešenie PUR IZOLACE DUO (W60 + FVE) je kompletným riešením na zníženie energetickej náročnosti. Toto riešenie zahŕňa tepelnú a hydroizolačnú izoláciu (PUR IZOLACE®) a inštaláciu fotovoltaickej elektrárne (FVE – PARTNERSKÁ FIRMA). Pena je aplikovaná vysokotlakovým nástrekom na rôzne podklady, ako sú asfaltové pásy, oceľové plechy, plechy z farebných kovov, betón, vláknocement, drevoštiepkové a cementovovláknité dosky a ďalšie materiály, ktoré sú vhodné pre toto komplexné riešenie. Detaily o podkladoch je nutné prediskutovať individuálne.

Tento systém využíva tepelný a hydroizolačný systém PUR IZOLACE W60, ktorý je ideálny na izoláciu kritických miest, kde je fotovoltaická elektráreň ukotvená na streche, ako je vidieť v sekcii fotografie.

Tepelne izolačný systém je možné tiež kombinovať s vrstvou stabilizovaného EPS, ktorá poskytuje dodatočnú tepelnú izoláciu. Systém PUR IZOLACE DUO je primárne určený na izoláciu striech. Na použitie na vonkajších plochách je doplnený druhou ochrannou UV vrstvou, ktorá chráni izolačnú penu pred účinkami UV žiarenia a poveternostnými vplyvmi. Na ochranu izolácie pred slnečným žiarením je možné použiť akrylové alebo silikónové UV nátery so životnosťou 10 – 40 rokov. Kombinované energetické riešenie DUO nájde uplatnenie najmä pri rekonštrukciách plochých alebo šikmých striech v spojení s inštaláciou fotovoltaickej elektrárne, ale tiež pri stavbe nových objektov.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Prečo si vybrať práve náš tepelný a hydroizolačný systém PUR IZOLACE DUO?

Lepšie tepelno izolačné vlastnosti

Na prípadné porovnanie s konkurenčnými izolačnými systémami je nutné započítať náš výpočtový súčiniteľ tepelnej vodivosti pre PUR IZOLACE W60, kde je λD = 0,026 W.m-1.K-1
Je nutné uvažovať vždy hodnotu „po zostarnutí, tzn. λD“. Hodnoty po vypenení môžu byť λ=0,021, ale norma ČSN EN 14315-1 také hodnoty do výpočtov nepovoľuje. S vyššou hrúbkou vrstvy sa hodnota zlepšuje.

Izolácia kritických detailov

Systém PUR IZOLACE DUO rieši izoláciu kritických detailov priamo pri výstavbe samotnej konštrukcie na mieste uchytenia do strešného plášťa, tým vzniká bezškvárová a vodotesná vrstva.

Zdravotná bezchybnosť

Systém PUR IZOLACE W60 je zo všetkých hygienických a súčasných ekologických ohľadov absolútne bezchybný.

Neobsahuje formaldehydy, CFC látky, ani dráždivé látky z hľadiska VOCs. Nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

Reakcia na oheň

Systém PUR IZOLACE W60 je klasifikovaný do triedy E (samozhášavá pena). Na rozdiel od niektorých konkurenčných materiálov, ktoré sú v triede F (mierne horľavé). Pena W60 je ako výrobok – izolačná vrstva na strechy – spolu s UV vrstvami klasifikovaná ako BROOF = (t3), tzn. nešíri požiar.

Vysoká kvalita a 30-ročná skúsenosť

Všetky nástrekové polyuretánové izolácie sa vo vyhotovení od firmy PUR IZOLACE s. r. o. vyznačujú vysokou kvalitou vyhotovenia vďaka 30-ročnej činnosti v ČR a ostatných európskych krajinách. Väčšina konkurenčných firiem vznikla po roku 2005 a udáva nepravdivé informácie.

Kalkulácia

Kombinované energetické riešenie PUR IZOLACE DUO
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základnej minimálnej hrúbky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
súčiniteľ prestupu tepla minimálnej hrúbky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základná hustota peny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnosť v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotesnosť 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasiakavosť 1) 0,069 ČSN EN 1609
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 1) < 100 ČSN EN 12086
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 2) < 3100 EN 1931
odolnosť proti statickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 006
odolnosť proti dynamickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 007
odolnosť proti delaminácii min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chovanie strechy pri vonkajšom pôsobení požiaru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pena bez UV ochrannej vrstvy
2) pena vrátane UV ochrannej vrstvy – finálna krytina varianta Silicoat