Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Rekonštrukcia penovej izolácie

Popis:

Zanedbaná údržba, prípadne nesprávna voľba materiálov alebo ich spracovanie, alebo nevhodná voľba návrhu riešenia alebo spracovanie menej skúsenými dodávateľmi, často vedie ku skráteniu životnosti strešnej striekanej polyuretánovej izolácie. Môže tak dôjsť k degradácii vrstvy a strate izolačných vlastností. Rovnako tak dnes často vzniká požiadavka navýšenia tepelného odporu, tzn. navýšenie pôvodného nástreku novou vrstvou peny, čo obvykle nie je až také jednoduché.

V lepšom prípade je to absencia UV ochrannej vrstvy. Použitím nevhodného – bežného UV náteru pri tejto oprave môže dôjsť k veľmi kontraproduktívnym výsledkom, dokonca až k nasiaknutiu peny vodou (kondenzátom).

V horších prípadoch porúch (delaminácia vrstiev, obrysová nestabilita, nasiakavosť, degradácia foto oxidácií, mechanické poškodenia a pod.) ponúkame odstránenie časti poškodenej vrstvy špeciálnou frézou. Vysoko sofistikované know-how potom umožní nanesenie novej veľmi kvalitnej izolačnej vrstvy W60 a novej UV ochrannej vrstvy. Pri niektorých neodborne realizovaných izoláciách striech je aj príčinnou porúch nedodržanie rovinnosti nástreku, ktoré vedie k zabráneniu odtoku vody a tým k tvorbe porúch. Aj tento problém je riešiteľný pomocou vyššie spomínaného postupu. Často je degradácia vrstvy spôsobená multiplikáciou jednotlivých príčin. Opravy vykonané doplnením novej vrstvy W60 s UV ochranou sú z hľadiska záruky brané ako nová strecha s plnou zárukou.

Každú strechu je nutné posudzovať individuálne a zvoliť vhodný technologický postup. Bohužiaľ sú prípady, keď už izolačnú vrstvu zachrániť nejde. Vyhradzujeme si týmto podmienku v tomto prípade rekonštrukciu odmietnuť. Rekonštrukciu penových strešných vrstiev vykonávame od 100 m².

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Rekonštrukcia penovej izolácie
Potrebujete pripojiť dokumentáciu alebo nákres?