Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Izolácia plochých striech

Popis:

Tepelné izolácie plochých striech majú svoj význam nielen z hľadiska úspory energií v zimnom období, ale aj v letnom období, keď často dochádza k prehrievaniu objektov. Často sa potom využívajú na zníženie teploty v objektoch klimatizačné jednotky, ktoré však majú značnú spotrebu elektrickej energie.

Technológia nástreku pur peny vytvára bezškárovú, vodotesnú a zároveň tepelne izolačnú vrstvu. Dochádza k dokonalému zatesneniu všetkých kritických miest – prechody vzduchotechniky, hrdlá zvodov atď. Polyuretánové materiály nie sú odolné voči slnečnému žiareniu a tak povrch po určitom čase môže začať degradovať. Na ochranu izolácie proti slnečnému žiareniu používame akrylové alebo silikónové UV nátery so životnosťou až 40 rokov.

Polyuretánový strešný plášť nachádza uplatnenie najmä v oblasti rekonštrukcií plochých, šikmých i akokoľvek tvarovaných striech, ale tiež pri výstavbe nových objektov.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Izolácia plochých striech
Radi za vami prídeme a vašu strechu zameriame, aby sme vám mohli vyhotoviť konkrétnu cenovú ponuku.
Potrebujete pripojiť dokumentáciu alebo nákres?

TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základnej minimálnej hrúbky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
súčiniteľ prestupu tepla minimálnej hrúbky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základná hustota peny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnosť v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotesnosť 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasiakavosť 1) 0,069 ČSN EN 1609
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 1) < 100 ČSN EN 12086
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 2) < 3100 EN 1931
odolnosť proti statickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 006
odolnosť proti dynamickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 007
odolnosť proti delaminácii min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chovanie strechy pri vonkajšom pôsobení požiaru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pena bez UV ochrannej vrstvy  
2) pena vrátane UV ochrannej vrstvy – finálna krytina varianta Silicoat