Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Tepelne hydroizolačný systém PUR IZOLACE W60

Popis:

Tepelne hydroizolačný systém PUR IZOLACE W60 je systém, vytvárajúci pochôdznu bezškárovú izolačnú nenasiakavú vrstvu priamo na povrchu, ktorý má byť izolovaný. Spracovanie prebieha vysokotlakovým nástrekom na podklad, ktorý môžu tvoriť asfaltové pásy, oceľové plechy alebo plechy z farebných kovov, betón, vláknocement, drevoštiepkové a cementovláknité dosky, laminát a celý rad ďalších materiálov.

Izolačný systém je možné kombinovať s vrstvou stabilizovaného EPS, ktorý bude slúžiť ako doplnková tepelná izolácia. Systém PUR IZOLACE W60 je určený najmä na izolácie striech. Na použitie v exteriéri je doplnený druhou, tzv. UV ochrannou UV vrstvou, chrániacou vrstvu peny proti účinkom UV žiarenia, prípadne ďalším poveternostným vplyvom. Na ochranu izolácie proti slnečnému žiareniu používame akrylové alebo silikónové UV nátery so životnosťou 10 – 40 rokov. Polyuretánový strešný plášť nachádza uplatnenie najmä v oblasti rekonštrukcií plochých, šikmých i akokoľvek tvarovaných striech, ale tiež pri výstavbe nových objektov.

Výhody použití PUR pěny:
Možnosti použití na:

Kalkulácia

Tepelne hydroizolačný systém PUR IZOLACE W60TECHNICKÉ PARAMETRY IZOLAČNÍHO SYSTÉMU PUR IZOLACE W60

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (mean,i) 0,0218 W/m.K ČSN EN 12939
súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (deklarovaná)  0,023 W/m.K ČSN EN 12939
tepelný odpor základní minimální hrúbky 35 mm R = 1,52 m2.K/W
súčiniteľ prestupu tepla minimálnej hrúbky 35 mm U = 0,65 W/ m2.K
základná hustota peny W60 60 kg/m3 ČSN EN 1602
pevnosť v tlaku min.400 kPa ČSN EN 826
vodotesnosť 0,00 kg/m2.h0,5 ČSN EN ISO 1062-3
nasiakavosť 1) 0,069 ČSN EN 1609
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 1) < 100 ČSN EN 12086
súčiniteľ odporu difúzie vodných pár μ 2) < 3100 EN 1931
odolnosť proti statickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 006
odolnosť proti dynamickému vtláčaniu vyhovuje EOTA TR 007
odolnosť proti delaminácii min. 50 kPa vyhovuje EOTA TR 004
chovanie strechy pri vonkajšom pôsobení požiaru BROOF = (t3) ČSN EN 13501-5
1) pena bez UV ochrannej vrstvy  
2) pena vrátane UV ochrannej vrstvy – finální krytina varianta Silicoat