Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

O nás

História spoločnosti

PUR-IZOLACE s. r. o. je pôvodná česká spoločnosť úzko špecializovaná na výrobu tepelných a vodotesných izolácií nástrekom alebo liatím tvrdej polyuretánovej (pur) a polyizokyanurátovej (pir) peny na mieste – na stavbe priamo u zákazníka. Firma PUR-IZOLACE s. r. o. bola založená v roku 1991. Ponúka komplexné služby v tomto odbore: tepelne – technické výpočty, projektovú dokumentáciu, výber materiálov, technologické postupy a realizáciu technológiou Gusmer (USA). Spolupracuje na rozvoji technológie s mnohými európskymi odborníkmi. Ako jediná z východnej Európy získala už v roku 1998 Certifikát Polyurethane Roof Training Center v USA. Svoje služby poskytujeme na celom území Európy. 

Výrobná kapacita v českej republike činí celkovo 9 mobilných vysokotlakových technologických jednotiek GUSMER/GRACO na spracovanie polyuretánových pien. 

Začiatky činnosti firmy PUR–IZOLACE siahajú už do roku 1988, keď v litoměřickej firme OSEVA bola v spolupráci s odborníkmi z bývalej NDR (Nemecká demokratická republika) zavádzaná technológia izolácií striekaných polyuretánových pien.

Firma PUR-IZOLACE s. r. o. bola založená v roku 1991. V roku 1992 bola založená PUR – IZOLACE Trading s. r. o., obchodná dcérska firma. V roku 1994 boli založené ďalšie dcérske firmy – PUR IZOLACE Opole Sp. Z o. o. v Poľsku a maďarská PUR IZOLÁCIÓ K. f. t. V roku 1998 bola založená slovenská PUR IZOLÁCIE s. r. o. Slovakia.

Firma sa takmer od začiatku zaoberá vývojom technológie vo vzťahu k životnému prostrediu.

Už v roku 1993 (pozri obrázok) sa PUR-IZOLACE intenzívne zaoberali náhradou ekologicky závadných freónov. Oveľa v predstihu sme zaviedli plne ekologické polyuretánové peny s nulovým škodlivým potenciálom ozónovej vrstve (ODP – pozri článok kapitola Publikace). V roku 2018 realizovala izolácie svojím materiálom W60 na báze HFO, ktorý je ekologický z hľadiska zníženia otepľovania (GWP). V úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi zaviedla vysoko odolné UV ochranné vrstvy (na izolácie striech) na báze silikónu SILICOAT®, s dlhou životnosťou, vrátane ich výroby v Českej republike.

Celé know how izolácií tvrdou polyuretánovou striekanou „na mieste – in situ“, na svetovej úrovni, je obsiahnuté v produkte „Izolačný systém PUR IZOLACE“.

Ďalšími produktami sú „Tepelne izolačný systém PUR“, tvrdá polyuretánová pena liata na mieste a „Tepelne izolačný systém PIR“, tvrdá polyizokyanurátová pena liata na mieste.

Relatívne novým produktom (prvá aplikácia 2005) je „Izolačný systém PUR IZOLACE SOFT“, ľahká polyuretánová pena s otvorenou bunečnou štruktúrou, striekaná na mieste, na zvukové a tepelné izolácie nízkoenergetických a pasívnych stavieb, podkrovných vstavieb a pod.

Názov PUR IZOLACE® je od roku 1992 chránený ochrannou známkou, rovnako ako produkty SILICOAT®.

Firma PUR-IZOLACE s. r. o., Litoměřice, IČO 44227744

O nás

Významná uznání

Významným uznaním o odbornosti firmy v odbore spracovania polyuretánových pien spracovávaných na mieste je uvedenie firmy vo svetovej správe „A Global Market Report on Spray Polyurethane Foams“, ktorú vydal IAL CONSULTANTS, DECEMBER 2007.

Ako jedna z prvých bola firma PUR-IZOLACE s. r. o. (IČO 44227744) registrovaná v zozname odborných dodávateľov v dotačnom programe „ZELENÁ ÚSPORÁM“, rovnako ako jej produkty v zozname výrobkov a technológií (Izolačný systém PUR IZOLACE, č. SVT 408 a Izolačný systém PUR IZOLACE SOFT, č. SVT 5338).

Názov PUR IZOLACE® je od roku 1992 chránený ochrannou známkou, rovnako ako produkty SILICOAT®.

V roku 2021 dostala firma Barvy laky cenu Vizionár 2020 za novo vyvíjaný systém PUR IZOLACE ALBEDO, ktorý má prínos na redukciu otepľovania.

Naša spoločnosť PUR-IZOLACE s. r. o., získala v roku 2023 popredný svetový certifikát hodnotenia najvyššej dôveryhodnosti od spoločnosti Dun & Bradstreet. Vďaka tomuto certifikátu patríme medzi vysoko exkluzívne skupiny spoločností v ČR, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekonomické hodnotenia podľa štatistického prediktívneho modelu Dun & Bradstreet. Kredibilita našej spoločnosti PUR-IZOLACE s. r. o., dosahuje najvyšší stupeň AAA.

Firma PUR IZOLACE s. r. o. je autorizovaná na svoju činnosť:
Všetky produkty svojej činnosti (Izolačné systémy) má firma PUR–IZOLACE s. r. o. overené Štátnou skúšobňou – Autorizovanou osobou.